Indira van 't Klooster - AFFR
9–13 okt 2024
film • stad • architectuur

Film – Stad – Architectuur

AFFR onderzoekt de relatie tussen film, stad en architectuur door het programmeren en vertonen van films en door het organiseren van inleidingen en debat.

Lees meer

Geschiedenis

Alles over de geschiedenis van AFFR

Lees meer

Organisatie

Meer informatie over de organisatie van de Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam vindt je hier.

Lees meer

Contact

Post- en bezoekadres, contactgegevens

Lees meer

Sprekers

Indira van ’t Klooster

Indira van ’t Klooster

Indira van ’t Klooster is directeur van Arcam, het architectuurcentrum van Amsterdam. Programma’s die aansluiten op deze avond zijn bijvoorbeeld de tentoonstelling Safe Spaces – Recht op Ruimte in de stad, en de Architect in Residence-programma’s van onder andere Lyongo Juliana, Afaina de Jong, Thijs de Zeeuw, Raumplan, Ed. Bijman en Severine Kas. In vele programma’s staat de vraag centraal wat ontwerpen voor/met/aan een rechtvaardige stad kan betekenen. Als voorzitter van de stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven is ze betrokken bij de landelijke agendering van lokale ontwerpvraagstukken en de Dag van de Architectuur. Daarnaast is zij (mede-)auteur van uiteenlopende publicaties waaronder Vrouwen in de Architectuur (nai010, 2023), Welkom thuis de stad van morgen (Arcam, 2022), Forty and Famous (Amilcar Publishers, 2016) en Reactivate! (Valiz, 2013). Voorheen was zij onder andere hoofdredacteur van het Europese magazine A10 New European Architecture en programmaleider bij Architectuur Lokaal dat zich bezighield met opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Ze studeerde af als architectuurhistorica aan de Universiteit van Amsterdam.

Fotografie: Eva Kasbergen

film • stad • architectuur 9 - 13 okt. 2024