Organisatie - AFFR
9–13 okt 2024
film • stad • architectuur

Film – Stad – Architectuur

AFFR onderzoekt de relatie tussen film, stad en architectuur door het programmeren en vertonen van films en door het organiseren van inleidingen en debat.

Lees meer

Geschiedenis

Alles over de geschiedenis van AFFR

Lees meer

Organisatie

Meer informatie over de organisatie van de Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam vindt je hier.

Lees meer

Contact

Post- en bezoekadres, contactgegevens

Lees meer

Organisatie

Hieronder vindt je meer informatie over stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam.

Bestuur stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam:
Jacob van Rijs, voorzitter
Rob Vester, penningmeester
Nathalie Windhorst
Moon Brader

Organisatie AFFR:
Festivaldirecteur: Herman van Dongen
Curator: Cristina Ampatzidou
Film- en printresearch: Renate Bergsma
Debatredacteur: San Dino Arcilla
Pers, PR & Communicatie: Rookje Meijerink
Social Media: Dielian Dijkhoff
Productieleiding: Samga Nguyen
Vrijwilligerscoördinator: Janek Bosman en Max de Groot
Techniek: Frank Koppelmans
Projectie: Martin Putto en Hans de Ruiter
Administratie: Ryanne Ruijsbroek

Tekst en beeld AFFR:
Concept en grafisch ontwerp website: Studio Beige
Technische ontwikkeling website: Rob Peters
Leader: Harold Houdijk
Fotografie: Sander van Wettum
Vertaling: Billy Nolan

Kritische Kijkers AFFR:
Martine Bakker, Marina van den Bergen, Paul van den Bergh, Marieke Berkers, Floor van Ditshuyzen, Meta van Drunen, Sylvain Hartenberg, Jorge M. Hernandez, Lada Hrsak, Paulius Kliučininkas, Christel Leenen, Ania Molenda, Floris Paalman, Giulia di Pietro, Joeri Pruys, Michiel van Raaij, Sasa Radenovic, Yvonne Rijpers, Renzo Sgolacchia, Harm Tilman, Hanne Verwoert, Jeroen Visschers, Sander van Wettum, Arthur Wortmann.

ANBI:
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen bestaan.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR), zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN-, bank- en contactgegevens:
Voor KVK-, BTW-, IBAN-, BIC- en adresgegevens klik hier.

Beloningsbeleid:
Het bestuur van stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam is onbezoldigd. AFFR heeft geen personeel in dienst maar huurt freelancers en kleine ondernemers in op basis van een jaarlijkse opdracht. De beloning is conform gebruikelijke tarieven in de culturele sector. Daarnaast werkt AFFR met een grote groep vrijwilligers tijdens het festival en in de voorbereiding daarvan (kritische kijkers).

Statutaire doelstelling:
Doel van het Architectuur Filmfestival Rotterdam is het organiseren van een regelmatig terugkerend, in Rotterdam plaatsvindend filmfestival, gericht op het bevorderen van zowel de publieke als de professionele belangstelling voor architectuur, stad en stedelijke ontwikkeling. Download hier de statuten van stichting AFFR.

Beleidsplan 2021-2024:
AFFR stelt zich de komende vier jaar ten doel het diverse en vernieuwende karakter van het festival uit te bouwen, de continuïteit en efficiëntie van de organisatie te borgen, het publiek verder te verbreden en het programma verder te verdiepen. Download hier het beleidsplan 2021-2024.

Inhoudelijke en financiële verantwoording AFFR 2019:
Download het inhoudelijk jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019.

Inhoudelijke en financiële verantwoording AFFR 2020:
Download het inhoudelijk jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020.

Inhoudelijke en financiële verantwoording AFFR 2021:
Download het inhoudelijk jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021.

Inhoudelijke verantwoording AFFR 2022:
Download het inhoudelijk jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022.

 

film • stad • architectuur 9 - 13 okt. 2024