VACATURE Directeur (0,5 fte) - AFFR
4–8 okt 2023
film • stad • architectuur

Film – Stad – Architectuur

AFFR onderzoekt de relatie tussen film, stad en architectuur door het programmeren en vertonen van films en door het organiseren van inleidingen en debat.

Lees meer

Geschiedenis

Alles over de geschiedenis van AFFR

Lees meer

Organisatie

Meer informatie over de organisatie van de Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam vindt je hier.

Lees meer

Contact

Post- en bezoekadres, contactgegevens

Lees meer

Architectenweb interviewt Marieke Berkers, interim-directeur AFFR

Sinds 1 januari 2023 is Marieke Berkers interim-directeur van AFFR. Marieke is architectuurhistoricus en heeft ruim twintig jaar ervaring als onafhankelijk onderzoeker en schrijver. Vanaf 2016 was ze penningmeester van het bestuur van AFFR en is daardoor goed bekend met…
Lees meer

VACATURE Directeur (0,5 fte)

Het Architectuur Film Festival Rotterdam - het toonaangevende internationale podium voor films over stad en architectuur - gaat groeien en verjongen! Wij zoeken een enthousiaste directeur die vanaf januari 2023 leiding gaat geven aan een gedreven team en de positie van AFFR verder versterkt.

VACATURE Directeur (0,5 fte)

Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) is een jaarlijks filmfestival dat cinematografisch hoogwaardige films programmeert en voorziet van kritische inleidingen en debatten. Naast een vijfdaags festival in oktober organiseert AFFR ook een aantal speciale evenementen, bijvoorbeeld gedurende de Rotterdam Architectuur Maand. Focus van AFFR ligt op actuele en complexe stedelijke problemen. Met het enorme aanbod van bewegend beeld is er een toenemende behoefte aan selectie en duiding en het kritisch curatorschap van AFFR speelt hierin een onmisbare rol.

AFFR wil de komende jaren verder verjongen en groeien door:

 • de verdere bouw aan een projectmatige en samenwerkende organisatie met een gedegen financiering;
 • de verbreding en verdieping van het programma met film, lezing en debat;
 • het verder ontwikkelen van het diverse karakter van het festival;
 • het onderhouden van- en samenwerken met de vele (internationale) organisaties in het AFFR netwerk;
 • het aantrekken van sponsors, waaronder een hoofdsponsor;
 • het vergroten, diversifiëren en verjongen van het publiek met als stip op de horizon een verdubbeling van het aantal bezoekers in 3 jaar tijd.

Organisatie
AFFR is een stichting met een operationeel team van zelfstandigen, bestaande uit een directeur, curator, redactie, communicatie- en marketingteam, productieteam, technici en vrijwilligers. De algehele coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor het festival ligt bij de festivaldirecteur. De festivaldirecteur legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

De directeur:

 • is het ‘gezicht’ van AFFR en eerste aanspreekpunt voor externe partijen; 
 • stuurt het kernteam aan;
 • werkt gemiddeld 2,5 dagen per week. De tijdsinspanning is niet gelijkmatig verdeeld over het jaar. Er zijn piekmomenten in februari en maart (formuleren jaarprogramma en fondsenwerving) en in september en oktober (festival). 
 • geeft leiding aan een enthousiast team van communicatiemedewerkers, technisch specialisten en redactiemedewerkers; 
 • werkt bij voorkeur als zelfstandige; 
 • stelt in samenspraak met de curator het meerjarig artistiek en strategisch beleid en het jaarprogramma op;
 • bedenkt, ontwikkelt, coördineert en produceert (nieuwe) programma’s en projecten in samenwerking met het team;
 • coördineert fondsenwerving en sponsorwerving;
 • zorgt voor het opstellen van (deel)begrotingen, tussentijdse financiële verslaglegging aan het bestuur en het jaarverslag, en is verantwoordelijk voor het aansturen van de boekhouder;
 • draagt zorg voor een sluitende financiële administratie; 
 • verzorgt de artistieke verslaglegging ten behoeve van jaarverslagen, subsidieaanvragen etc.
 • is eerste contact voor het bestuur en het zakelijk netwerkprogramma van AFFR, de King Kong Business Club;
 • is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van de culturele codes (Governance Code Cultuur, Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit & Inclusie).

Wij zoeken een directeur die:

 • vanuit een inhoudelijke gedrevenheid zakelijk leiding geeft aan AFFR;
 • efficiënt en projectmatig werkt;
 • leiderschapskwaliteiten en -ervaring heeft;
 • een duidelijke visie heeft op de positionering van film en architectuur in veranderende tijden;
 • beschikt over een relevant (inter)nationaal netwerk en dit verder wil uitbreiden;
 • verdere invulling geeft aan de (inter)nationale zichtbaarheid van het AFFR; 
 • voor een verdere groei in de werving van fondsen en sponsors zorgt.

Wij bieden:

 • een opdracht op freelance basis voor gemiddeld 2,5 dagen per week, met de intentie om meerdere jaren samen te werken. 
 • een zzp-overeenkomst voor 1000 uur op jaarbasis. Salarisindicatie: vergelijkbaar met directeur festivals in de Festival Cao-tabel 8a; 
 • flexibele werktijden;
 • kantoorruimte in een creatief bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam nabij het Centraal Station.

Informatie en procedure:

 • Ben jij geïnteresseerd in de functie van directeur? Stuur je motivatie en CV uiterlijk 31-10-2022 naar het bestuur van AFFR, t.a.v. Jacob van Rijs (voorzitter bestuur AFFR): bestuur@affr.nl.
 • Het bestuur van AFFR neemt de selectie voor rekening.
 • Voor meer informatie over deze functie en salariëring kun je mailen met bestuur@affr.nl en/of bellen met Marieke Berkers (penningmeester bestuur AFFR): 06-466 11 870.
 • Er zijn twee gespreksrondes. De gesprekken vinden plaats in de weken van 31 oktober en 7 november.
 • (Betaald) inwerken in november en december 2022 en volledig directeurschap per 1 januari 2023.
film • stad • architectuur 4 - 8 okt. 2023