Drifting - AFFR
9–13 okt 2024
film • stad • architectuur

Film – Stad – Architectuur

AFFR onderzoekt de relatie tussen film, stad en architectuur door het programmeren en vertonen van films en door het organiseren van inleidingen en debat.

Lees meer

Geschiedenis

Alles over de geschiedenis van AFFR

Lees meer

Organisatie

Meer informatie over de organisatie van de Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam vindt je hier.

Lees meer

Contact

Post- en bezoekadres, contactgegevens

Lees meer

Drifting

Drifting

Wereldwijd maken arbeidsmigranten lange en zware dagen op de bouwplaats. Met zijn honderdduizenden trekken zij zo goed als rechteloos van bouwplaats naar bouwplaats. Nauwelijks profiterend van de miljarden die met de bouwprojecten worden verdiend, worden zij uitgebuit om de heersende bouwwoede mogelijk te maken. Drifting volgt een groep Koerdische bouwvakkers in Istanbul. Hun persoonlijke verhalen, tijdelijke vriendschappen en voortdurende gevecht tegen onderbetaling en barre, mensonterende omstandigheden schetsen een beklemmend beeld. Als een van hen aankondigt naar Algerije te vertrekken, weet je als kijker al dat de beloften die hem zijn gedaan over betere huisvesting en werkomstandigheden, en een hoger loon, niet zullen worden nagekomen.

Wereldwijd maken arbeidsmigranten lange en zware dagen op de bouwplaats. Met zijn honderdduizenden trekken zij zo goed als rechteloos van bouwplaats naar bouwplaats. Nauwelijks profiterend van de miljarden die met de bouwprojecten worden verdiend, worden zij uitgebuit om de heersende bouwwoede mogelijk te maken. Drifting volgt een groep Koerdische bouwvakkers in Istanbul. Hun persoonlijke verhalen, tijdelijke vriendschappen en voortdurende gevecht tegen onderbetaling en barre, mensonterende omstandigheden schetsen een beklemmend beeld. Als een van hen aankondigt naar Algerije te vertrekken, weet je als kijker al dat de beloften die hem zijn gedaan over betere huisvesting en werkomstandigheden, en een hoger loon, niet zullen worden nagekomen.

AFFR Festivalpas AFFR Festivalpas
film • stad • architectuur 9 - 13 okt. 2024