Thema AFFR 2021:More than Houses - AFFR
4–8 okt 2023
film • stad • architectuur

Festival 2022 – Programma

In een wereld die op zijn kop staat, waar de uitdagingen immens zijn en waar nieuwe werkelijkheden over elkaar heen buitelen, focust AFFR op een moment van stilstaan. Of in cinematografische termen: een freeze frame.

Lees meer

Kaartverkoop

Alle opties op een rij

Lees meer

Bezoekersinfo

Alle praktische informatie over het bezoeken van het AFFR 2022

Lees meer

Club Fountainhead

Steun AFFR, krijg 30% korting op tickets en een vrijkaartje voor de Opening Night en speciale AFFR events

Lees meer

Pers

Voor de belangrijkste persinformatie over AFFR

Lees meer

Film – Stad – Architectuur

AFFR onderzoekt de relatie tussen film, stad en architectuur door het programmeren en vertonen van films en door het organiseren van inleidingen en debat.

Lees meer

Geschiedenis

Alles over de geschiedenis van AFFR

Lees meer

Organisatie

Meer informatie over de organisatie van de Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam vindt je hier.

Lees meer
  • Fondsen & sponsoring AFFR wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door een grote groep trouwe fans verenigd in Club Fountainhead, door een breed zakelijk netwerk – de King Kong business club en door een groot aantal fondsen, sponsoren en partners. Lees meer
  • Filmmakers Dit is de informatiepagina voor filmmakers & professionals Lees meer
  • Inzending films Ben je een filmmaker, -producent of distributeur en heb je een speelfilm, documentaire, animatiefilm of short? Lees meer

Contact

Post- en bezoekadres, contactgegevens

Lees meer

Marieke Berkers Interim-Directeur AFFR

Marieke Berkers wordt Interim-Directeur van het Architectuur Filmfestival Rotterdam. Zij volgt per 1 januari 2023 Joep Mol op, die na twaalf jaar betrokkenheid bij het festival als directeur afscheid neemt. Zij volgt per 1 januari 2023 Joep Mol op, die…
Lees meer

Thema AFFR 2021:
More than Houses

Met het thema More than Houses focust AFFR dit jaar op de immense opgave voor de woningbouw over de gehele wereld. De United Nations heeft berekend dat er deze eeuw meer dan 2 miljard huizen moeten worden gebouwd om de groeiende wereldbevolking te kunnen huisvesten. Voor Nederland moeten dat er de komende 10 jaar 1 miljoen zijn: honderdduizend woningen per jaar.

Thema AFFR 2021:<br>More than Houses

Een aantal dat in de zestiger jaren, in een veel leger Nederland, al nauwelijks kon worden gehaald, maar dat nu een nog veel grotere opgave lijkt. Hoeveel kan er nog bij en voor welke prijs? De aandacht van planners, beleidsmakers en architecten lijkt zich vooral toe te spitsen op de praktische, vooral technische uitvoerbaarheid van de enorme massa betaalbare woningen en de gevolgen ervan voor het milieu.
Het draait echter niet alleen om de fysieke bouwopgave. De uitdaging is More than Houses.

Hoe kunnen we anticiperen op de maatschappelijke tendens dat huizen steeds meer afgezonderde cellen worden in onze samenleving? Het huis als geïsoleerde bubble die  verbonden is met het internet als de nieuwe agora; een virtuele ontmoetingsplaats waar bewoners communiceren via sociale media.

Bovendien, en corona heeft dat versneld, wordt er een nieuwe samenleving zichtbaar die het individu faciliteert in al zijn behoeften. Je hoeft je huis niet meer uit. Niet voor werk of voedsel of vermaak. De afgelopen jaren zijn deze binneneconomieën enorm gegroeid in de VS, China en Japan. Met als gevolg een dramatisch effect op de inrichting van de stad met afgesloten wijken en het landschap met eindeloze distributiecentra en nieuwe digitale hubs.

Wat is de rol van parken en pleinen als traditionele collectieve voorzieningen in een steeds meer gesegregeerd stedelijk landschap dat zich eerder richt op het individu dan op een gemeenschap?

AFFR 2021 gaat met More than Houses in film en debat op zoek naar de parallelle werelden die achter de muren van het huis aan het groeien zijn en de gevolgen daarvan voor een nieuw te bouwen samenleving.

film • stad • architectuur 4 - 8 okt. 2023