Organisation - AFFR

Film – City – Architecture

AFFR explores the relationship between film, cities and architecture by programming and screening architecture films and by organizing introductions and debates.

Read more

AFFR History

The Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) was established in 2000, and the foundation organized its festival the same year as the first architecture film festival in the world. Festivals also took place again in 2001 and 2003. In 2007 AFFR made a fresh start after a few years of silence. In 2009 the event expanded significantly in terms of visitor numbers and programming.

Read more

Organisation

The people behind the festival

Read more

Press

Press information

Read more
  • Filmmakers The information-page for filmmakers & professionals. Read more
  • Call for Entries Are you a filmmaker, film producer or film distributor? And have you completed a feature film, documentary, animation film or short? Read more

The Cabinet Of Dr. Caligari with a live score by Matteo Myderwyk
Sat 10 Oct 21:30

This hundred-year-old silent film has recently been digitally restored and, specially for AFFR, it will be accompanied by live music from jazz pianist Matteo Myderwyk.
Read more

Organisation

The people behind the festival

Organisation

Board AFFR foundation:
Jacob van Rijs, chair
Marieke Berkers, treasurer
Carine Eijsbouts, secretary
Rob Vester

Organisation AFFR 2020:
Festival director: Joep Mol
Curator: Jord den Hollander
Editor film and database: Cristina Ampatzidou
Editor text and debate: Inez de Coo
Editor film:Charlotte Thomas
Film- and printresearch: Renate Bergsma
Marketing, communication and press: Gilles de Sitter
Social media: Angela Otto
Production: Jeanine Roelse
Production assistance: Laurence Gijsen
Technique: Frank Koppelmans
Projection: Martin Putto en Hans de Ruiter
Technique assistance: Michelle Koppelmans

Support AFFR 2020:
Concept en graphic design website: Studio Beige
Technical development website: Rob Peters
Leader: Harold Houdijk
Fotography: Sander van Wettum
Translation: Billy Nolan

ANBI:
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen bestaan.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR), zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN-, bank- en contactgegevens:
Voor KVK-, BTW-, IBAN-, BIC- en adresgegevens klik hier.

Beloningsbeleid:
Het bestuur van stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam is onbezoldigd. AFFR heeft geen personeel in dienst maar huurt freelancers en kleine ondernemers in op basis van een jaarlijkse opdracht. De beloning is conform gebruikelijke tarieven in de culturele sector. Daarnaast werkt AFFR met een grote groep vrijwilligers tijdens het festival en in de voorbereiding daarvan (kritische kijkers).

Statutaire doelstelling:
Doel van het Architectuur Filmfestival Rotterdam is het organiseren van een regelmatig terugkerend, in Rotterdam plaatsvindend filmfestival, gericht op het bevorderen van zowel de publieke als de professionele belangstelling voor architectuur, stad en stedelijke ontwikkeling. Download hier de statuten van stichting AFFR.

Beleidsplan 2021-2024:
AFFR stelt zich de komende vier jaar ten doel het diverse en vernieuwende karakter van het festival uit te bouwen, de continuïteit en efficiëntie van de organisatie te borgen, het publiek verder te verbreden en het programma verder te verdiepen. Download hier het beleidsplan 2021-2024.

Inhoudelijke en financiële verantwoording AFFR 2019:
Download hier het inhoudelijk jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019.

film • city • architecture 7 - 11 Oct. 2020
Yes, I accept cookies

Yes, I accept cookies AFFR uses cookies and similar technologies (cookies) among other things to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors and thereby improve our website.

Third party cookies also enable you to share information via social media such as Twitter and Facebook. More information about this can be found in our cookie statement.