Organisation - AFFR
5–9 Oct 2022
film • stad • architectuur

Contact

Postal and visiting address, contact details

Read more

Film – City – Architecture

AFFR explores the relationship between film, cities and architecture by programming and screening architecture films and by organizing introductions and debates.

Read more

AFFR History

The Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) was established in 2000, and the foundation organized its festival the same year as the first architecture film festival in the world. Festivals also took place again in 2001 and 2003. In 2007 AFFR made a fresh start after a few years of silence. In 2009 the event expanded significantly in terms of visitor numbers and programming.

Read more

Organisation

The people behind the festival

Read more
  • Filmmakers The information-page for filmmakers & professionals. Read more
  • Call for Entries Are you a filmmaker, film producer or film distributor? And have you completed a feature film, documentary, animation film or short? Read more

Watch online:
Rotterdam Speciaal, de Veranderende Stad

On Thursday 7 October 2021, AFFR and AIR organized a cinematic debate about the housing crisis. Based on a number of short films, Bart Cosijn discussed pressing issues in Rotterdam's housing policy with Rotterdam guests. Watch the debate IN DUTCH…
Read more

Organisation

The people behind the festival

Organisation

Board AFFR foundation:
Jacob van Rijs, chair
Marieke Berkers, treasurer
Carine Eijsbouts, secretary
Rob Vester

Organisation AFFR 2021:
Festival director: Joep Mol
Curator: Jord den Hollander
Editor film and database: Cristina Ampatzidou
Editor text and debate: Inez de Coo
Film- and printresearch: Renate Bergsma
Marketing, communication and press: Gilles de Sitter
Social media: Angela Otto
Production: Jeanine Roelse
Coordinator Volunteers: Janek Bosman
Director Livestream: Jeroen Slot
Technique: Frank Koppelmans
Projection: Martin Putto en Hans de Ruiter
Technique assistance: Michelle Koppelmans

Text & visuals AFFR 2021:
Concept en graphic design website: Studio Beige
Technical development website: Rob Peters
Leader & banners: Harold Houdijk
Fotography: Salih Kilic
Translation: Billy Nolan

Kritische Kijkers AFFR 2021:
Ania Molenda, Arthur Wortmann, Carine Eijsbouts, Floor van Ditshuyzen, Giulia di Pietro, Hanne Verwoert, Hans Larsson, Harm Tilman, Jacob Hennie, Jeroen Visschers, Joeri Pruys, Jorge M. Hernandez, Lada Hrsak, Marieke Berkers, Marina van den Bergen, Martijn de Waal, Martine Bakker, Meta Van Drunen, Michiel van Raaij, Sander van Wettum, Stavros Gargaretas, Sylvain Hartenberg en Yvonne Rijpers.

ANBI:
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen bestaan.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR), zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN-, bank- en contactgegevens:
Voor KVK-, BTW-, IBAN-, BIC- en adresgegevens klik hier.

Beloningsbeleid:
Het bestuur van stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam is onbezoldigd. AFFR heeft geen personeel in dienst maar huurt freelancers en kleine ondernemers in op basis van een jaarlijkse opdracht. De beloning is conform gebruikelijke tarieven in de culturele sector. Daarnaast werkt AFFR met een grote groep vrijwilligers tijdens het festival en in de voorbereiding daarvan (kritische kijkers).

Statutaire doelstelling:
Doel van het Architectuur Filmfestival Rotterdam is het organiseren van een regelmatig terugkerend, in Rotterdam plaatsvindend filmfestival, gericht op het bevorderen van zowel de publieke als de professionele belangstelling voor architectuur, stad en stedelijke ontwikkeling. Download hier de statuten van stichting AFFR.

Beleidsplan 2021-2024:
AFFR stelt zich de komende vier jaar ten doel het diverse en vernieuwende karakter van het festival uit te bouwen, de continuïteit en efficiëntie van de organisatie te borgen, het publiek verder te verbreden en het programma verder te verdiepen. Download hier het beleidsplan 2021-2024.

Inhoudelijke en financiële verantwoording AFFR 2019:
Download hier het inhoudelijk jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019.

Inhoudelijke en financiële verantwoording AFFR 2020:
Download hier het inhoudelijk jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020.

film • city • architecture 5 - 9 Oct. 2022
Yes, I accept cookies

Yes, I accept cookies AFFR uses cookies and similar technologies (cookies) among other things to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors and thereby improve our website.

Third party cookies also enable you to share information via social media such as Twitter and Facebook. More information about this can be found in our cookie statement.